ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΧΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΙΣ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
        ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
    Θεσσαλονίκη 13 Δεκεμβρίου 2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΠΟΧΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΙΣ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010

    Η Συντονιστική Επιτροπή των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος με την από 6.12.2010 απόφασή της,  ομόφωνα αποφάσισε:
24ωρη ΑΠΟΧΗ των Δικηγόρων από τα καθήκοντά τους
στις 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010, ημέρα Τετάρτη
συντονίζοντας τον αγώνα των Δικηγορικών Συλλόγων ενάντια στην επιχειρούμενη απαξίωση του δικηγορικού λειτουργήματος, με το πρόσχημα της δήθεν «απελευθέρωσης των κλειστών επαγγελμάτων» και με τους άλλους εργαζόμενους της χώρας, ενάντια στην καταπάτηση θεμελιωδών οικονομικών δικαιωμάτων και κατακτήσεων.

    Ο Πρόεδρος                            Ο Γεν. Γραμματέας
                      
  Μανόλης Αν. Λαμτζίδης                          Νικόλαος Εμ. Βαλεργάκης

   ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ
    Ισχύει το ακόλουθο πλαίσιο χορήγησης αδειών:
1. Συμπλήρωση ορίου προσωρινής κράτησης
2. Κρατούμενοι (Ποινικά) – Αντιρρήσεις (Διοικητικά)
3. Παραγραφές-Προθεσμίες
4. Αναστολές πλειστηριασμών