Ανακοινώσεις που ενδιαφέρουν τους δικηγόρους που ασχολούνται με τη Νομική Βοήθεια

Όσοι συνάδελφοι, έχουν αποστείλει συμπληρωματικά τα δικαιολογητικά τους μέχρι τέλους του έτους 2012 στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση του κ. Κοντογιώργη (αναρτημένη στο site του ΔΣΘ) , υπεύθυνου των αμοιβών Νομικής Βοήθειας του Ν. 3226/2004, για αποφάσεις που έχουν εκδοθεί και αποσταλεί προς πληρωμή στο Υπουργείο Δικαιοσύνης μέχρι τέλους του έτους 2011 και δεν έχουν πληρωθεί ακόμη, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τις υπεύθυνες κ. Μαυράκη και Κολιοδέδε του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ στο τηλέφωνο 210-7767324 για περαιτέρω πληροφορίες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Νικόλαος Εμμ. Βαλεργάκης

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Χρήστος Ηρ. Ράπτης