ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ 28ης ΚΑΙ 29ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο.

Συνημμένα αρχεία: