Άμεση ενημέρωση για το καθεστώς λειτουργίας των Δικαστηρίων μετά τις 11 Ιανουαρίου, ζητά η Συντονιστική Επιτροπή των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος – Επιστολή στον υπουργό Δικαιοσύνης

Η Συντονιστική Επιτροπή των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος απέστειλε σήμερα επιστολή στον Υπουργό Δικαιοσύνης με την οποία ζητά την επέκταση των δικαστικών λειτουργιών από 11.1.2021, τηρουμένων των απαιτούμενων μέτρων πρόληψης και προστασίας και την άμεση ενημέρωση των συναδέλφων για το καθεστώς λειτουργίας των Δικαστηρίων από την άνω ημερομηνία με σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου. 

Το ακριβές κείμενο της επιστολής έχει ως εξής:

Προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης Κύριο Κωνσταντίνο Τσιάρα

ΘΕΜΑ: Λειτουργία δικαστηρίων από 11.1.2021 και εφεξής

Σχετ.: Η αριθμ. πρωτ. 1154/2020 επιστολή μας

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Η λειτουργία των Δικαστηρίων και η ικανοποίηση του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος των πολιτών σε δικαστική προστασία αποτελεί πρόταγμα για το δικηγορικό σώμα και πρέπει να αποτελεί πρόταγμα και για την Ελληνική Πολιτεία. Δεν νοείται, ακόμα και υπό τις παρούσες συνθήκες, να μη λειτουργεί η Ελληνική Δικαιοσύνη, η οποία αποτελεί πυλώνα της Δημοκρατίας και του Κράτους Δικαίου.

Σεβόμενοι τις εισηγήσεις των αρμοδίων υγειονομικών αρχών θεωρούμε ότι η Ελληνική Δικαιοσύνη μπορεί να αποδίδεται και σε μια σειρά από διαδικασίες που σήμερα δεν λειτουργούν, τηρουμένων πάντα των υγειονομικών κανόνων. Για το λόγο αυτό, και σε συνέχεια της από 18.12.2020 απόφασης της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, σας ζητούμε να θεσπίσετε τα απαραίτητα κανονιστικά μέτρα, ώστε μετά την λήξη της ισχύος της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.2 2/1/2021, να επεκταθούν από 11.1.2021, άμεσα και κατά προτεραιότητα, οι δικαστικές λειτουργίες που δεν επιβαρύνουν την υφιστάμενη υγειονομική κατάσταση, και ΙΔΙΩΣ :

 Να εκδικάζονται όλες οι υποθέσεις εκουσίας δικαιοδοσίας, πρώτου και δεύτερου βαθμού, όπου δεν απαιτείται ή ζητείται εξέταση μάρτυρα καθώς και όλες οι δίκες του ν. 3869/2010 α΄ και β΄ βαθμού.

 Να εκδικάζονται υποθέσεις ασφαλιστικών μέτρων, όπου αμφότεροι οι διάδικοι συμφωνούν να εκδικασθεί η υπόθεση χωρίς μάρτυρα.

 Να εκδικάζονται ποινικές υποθέσεις στον β’ βαθμό δικαιοδοσίας όταν υπάρχουν κρατούμενοι για την αιτία αυτή.

 Να εκδικάζονται τα πλημμελήματα και τα κακουργήματα, ο χρόνος παραγραφής των οποίων, είναι μέχρι 31.12.2022 και 31.12.2023 αντίστοιχα.

 Να πραγματοποιείται δημοσίευση διαθηκών, αποδοχές και αποποιήσεις κληρονομιών και θεωρήσεις συμφωνητικών συναινετικών διαζυγίων καθώς και έκδοση διαταγών απόδοσης μισθίου.

 Να εκδικάζονται οι διοικητικές δίκες με δήλωση, χωρίς απαιτούμενη προηγούμενη συναίνεση όλων των διαδίκων.

 Να επανέλθουν σε πλήρη λειτουργία τα Υποθηκοφυλακεία και Κτηματολογικά Γραφεία με την τήρηση των προβλεπομένων μέτρων προστασίας. Ειδικά, το τελευταίο πρέπει να γίνει άμεσα, ιδίως εν όψει σοβαρού κινδύνου απώλειας ή αλλοίωσης των εμπραγμάτων δικαιωμάτων, καθώς υπό το παρόν καθεστώς λειτουργίας του υφίσταται σοβαρός κίνδυνος να συμβεί κάτι τέτοιο.

Η παραπάνω πρότασή μας έχει περιορισμένη ισχύ και πρέπει να επανεξετασθεί μετά το πέρας ισχύος της εκδοθησόμενης νέας ΚΥΑ (που θα καθορίσει το καθεστώς λειτουργίας των δικαστηρίων από 11/1/2021) αφού ληφθούν υπόψη οι υγειονομικές συνθήκες που θα επικρατούν τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή στη Χώρα.

 Τέλος, ζητάμε Κύριε Υπουργέμε ανακοίνωση του Υπουργείου σας και προ της έκδοσης της επόμενης ΚΥΑ που θα καθορίζει τη λειτουργία των δικαστηρίων, να ενημερώσετε ΕΓΚΑΙΡΑ όλους τους φορείς της Δικαιοσύνης για το νέο καθεστώς λειτουργίας, ώστε να προγραμματίσουν τις σχετικές με την άσκηση του λειτουργήματος τους υποχρεώσεις σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Μετά τιμής

Ο Πρόεδρος

Δημήτρης Κ. Βερβεσός