Αίτηση υποψηφίου Δικηγόρου για το διορισμό του ως δικηγόρου

Συνημμένα το έντυπο της αίτησης