Αίτηση ακύρωσης του τέλους ακινήτων που εισπράττεται μέσω Δ.Ε.Η.

Το επισυναπτόμενο αρχείο είναι η αίτηση ακύρωσης κατά του τέλους ακινήτων που εισπράττεται μέσω Δ.Ε.Η. την οποία κατέθεσε ο Δ.Σ.Θ.