Αιτήσεις Προγραμμάτων Διαμεσολάβησης

Αίτηση στο Πρόγραμμα Διαμεσολάβησης ΙΚΔΘ

Αίτηση στο Διεθνές Πρόγραμμα Εκπαίδευση του Παραστάτη Δικηγόρου

Αίτηση στο Διεθνές Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στην Ηλεκτρονική Διαμεσολάβηση

Αίτηση στο Διεθνές Πρόγραμμα Eκπαίδευσης στην Διαμεσολάβηση στο Eργασιακό Περιβάλλον

Αίτηση στο Διεθνές Πρόγραμμα Eκπαίδευσης στην Οικογενειακή Διαμεσολάβηση

Αίτηση στο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης σε θέματα Χρηματοπιστωτικού τομέα (Ν.4469/2017)

Αίτηση στο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Προχωρημένου Επιπέδου (Μετεκπαίδευσης) στη Διαμεσολάβηση