Αίτημα του ΔΣΘ στον Υπουργό Δικαιοσύνης για παράταση προθεσμιών υποθέσεων Ν. 3869/2010

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο