ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΣΘ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΦΚΑ (ΠΡΩΗΝ ΤΑΝ) ΣΤΟ ΥΜΑΘ

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο