ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΔΣΘ ΠΕΜΠΤΗ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 
ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΠΕΜΠΤΗ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021
 
ΣΤΗΡΙΖΩ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.Θ.
 
ΓΙΝΟΜΑΙ ΔΟΤΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ
 
ΛΗΨΗ ΑΙΜΑΤΟΣ 09.00-14.00
 
ΓΡΑΦΕΙΑ Δ.Σ.Θ.