ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΔΣΘ 5 & 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΙ ΩΡΕΣ 9.00-14.00

Συνημμένα το έντυπο και η αφίσα της αιμοδοσίας.