ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΔΣΘ 19 & 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Συνημμένα η αφίσα και το έντυπο της αιμοδοσίας.