ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΗ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 
ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΤΡΙΤΗ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020
 
ΣΤΗΡΙΖΩ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.Θ.
 
ΓΙΝΟΜΑΙ ΔΟΤΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ
 
ΛΗΨΗ ΑΙΜΑΤΟΣ 09.00-14.00
 
ΓΡΑΦΕΙΑ Δ.Σ.Θ.
 

Συνημμένη η αφίσα της αιμοδοσίας.

Συνημμένα αρχεία: