ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ Δ.Σ.Θ. ΤΡΙΤΗ 23 ΚΑΙ ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 
ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΤΡΙΤΗ 23 & ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020
 
ΣΤΗΡΙΖΩ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.Θ.
 
ΓΙΝΟΜΑΙ ΔΟΤΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΓΙΝΟΜΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΟΤΗΣ ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ 
 
ΛΗΨΗ ΑΙΜΑΤΟΣ 09.00-14.00
ΛΗΨΗ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΜΑ 09.00-12.00
ΓΡΑΦΕΙΑ Δ.Σ.Θ.
 
Συνημμένα η πρόσκληση και η αφίσα της αιμοδοσίας