ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ Δ.Σ.Θ. ΤΡΙΤΗ 22 & ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 
ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΤΡΙΤΗ 22 & ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022
 
ΣΤΗΡΙΖΩ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.Θ.
 
ΓΙΝΟΜΑΙ ΔΟΤΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ
 
ΛΗΨΗ ΑΙΜΑΤΟΣ 09.00-14.00
 
ΓΡΑΦΕΙΑ Δ.Σ.Θ.