ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ Δ.Σ.Θ. ΤΡΙΤΗ 15 ΚΑΙ ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ Δ.Σ.Θ. ΤΡΙΤΗ 15 & ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 
 
ΣΤΗΡΙΖΩ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.Θ.
 
ΓΙΝΟΜΑΙ ΔΟΤΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΓΙΝΟΜΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΟΤΗΣ ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ
 
ΛΗΨΗ ΑΙΜΑΤΟΣ 09.00-14.00
ΛΗΨΗ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΜΑ 09.00-12.00
 
ΓΡΑΦΕΙΑ Δ.Σ.Θ.
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΦΙΣΑ

Συνημμένα αρχεία: