ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ Δ.Σ.Θ. 21 ΚΑΙ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

ΣΤΗΡΙΖΩ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.Θ.

ΓΙΝΟΜΑΙ ΔΟΤΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΚΑι ΠΕΜΠΤΗ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΩΡΑ 09.00 – 14.00

ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ Δ.Σ.Θ. (ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ 4ος ΟΡΟΦΟΣ)

Συνημμένα η αφίσα και το έντυπο της αιμοδοσίας