Αύξηση Αμοιβών Επιτροπών Δασικών Χαρτών

Αύξηση αποζημιώσεων των Προέδρων και των μελών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων Δασικών Χαρτών

Σε δικαίωση χρόνιων αιτημάτων του δικηγορικού σώματος για το χαμηλό ύψος της αποζημίωσης των συναδέλφων, που εκτελούν χρέη Προέδρων στις Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων Δασικών Χαρτών, και παρά την αρχική αρνητική στάση του Υπουργείου επί Υπουργίας του κ. Χατζιδάκη, εκδόθηκε ΚΥΑ με την οποία η μηνιαία αποζημίωση του Προέδρου για τη συμμετοχή σε Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.) του άρθρου 18 παρ. 1 του ν. 3889/2010 (Α ́ 182), διπλασιάζεται από 400€ σε 800€, ενώ αυξάνονται και οι αποζημιώσεις των λοιπών μελών των Επιτροπών. (βλ. τη συνημμένη ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/10830/272/31.1.2023).
Υπενθυμίζεται ότι για τους συναδέλφους Προέδρους των εν λόγω Επιτροπών, πέραν του ύψους της αποζημίωσης, κρίσιμη παραμένει η έγκαιρη καταβολή της. Για το ζήτημα αυτό ο Πρόεδρος της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος σε υλοποίηση σχετικής αποφάσεως του οργάνου έχει ήδη αποστείλει επιστολή διαμαρτυρίας (βλ. σχετικά εδώ: https://bit.ly/3lk3QaM ) και πλέον το δικηγορικό σώμα αναμένει τις άμεσες επ΄αυτού ενέργειες του Υπουργείου.

 

Συνημμένα αρχεία: