ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΑΝΤΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Νέο Ε9 από το 2011
Με τις τιμές αγοράς εξισώνονται οι αντικειμενικές αξίες ακινήτων Οι νέες τιμές θα επηρεάσουν μια σειρά από φόρους και τέλη (Αθήνα Από τις αρχές του 2011, το ισχύον σύστημα αντικειμενικών αξιών καταργείται και αντικαθίσταται από το σύστημα «στατιστικών αγοραίων αξιών ακινήτων», προβλέπει σχέδιο του υπουργείου Οικονομικών που παρουσιάζεται στο Βήμα της Κυριακής. Αυτό σημαίνει ότι οι τιμές της Εφορίας θα ανέρχονται στα επίπεδα των αγοραίων τιμών.

Με το νέο σύστημα, οι τιμές ζώνης θα κυμαίνονται στα 2/3 των μέγιστων πραγματικών αξιών. Οι τιμές ζώνης θα προσαυξάνονται στη συνέχεια με ειδικούς συντελεστές (παλαιότητα όροφος, εμβαδόν κλπ), έτσι ώστε οι τελικές στατιστικές αξίες να προσεγγίζουν τις πραγματικές.

Οι νέες τιμές της Εφορίας θα επηρεάσουν όχι μόνο τη φορολογία στις μεταβιβάσεις, αλλά και τις γονικές παροχές, τις κληρονομιές, το φόρο ακίνητης περιουσίας, τα δημοτικά τέλη, το τέλος που καταβάλλεται στους λογαριασμούς της ΔΕΗ και μια σειρά από άλλες φορολογίες.

Άλλα βασικά σημεία του σχεδίου που επεξεργάζεται το υπουργείο:

o    Από το 2011 θα ισχύει νέο, απλοποιημένο έντυπο Ε9
o    Από τα 15 έντυπα υπολογισμού των αντικειμενικών αξιών που υπάρχουν 
σήμερα θα παραμείνουν μόνο τα πέντε.
o    Καταργείται το σύστημα προσδιορισμού της αξίας με συγκριτικά 
στοιχεία. Οι τιμές ζώνης θα προσδιορίζονται με βάσει τις ανώτατες και κατώτατες τιμές ανά περιοχή, τις μισθωτικές αποδόσεις και τα ερωτηματολόγια που θα συμπληρώνουν τοπικοί φορείς, μεταξύ άλλων.
o    Έπαναχαράσσονται ζώνες σε αρκετούς δήμους και κοινότητες.
o    Αλλάζουν οι συντελεστές εμπορικότητας ώστε να συμβαδίζουν με την 
κατάσταση στην αγορά.
o    Αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού της αξίας των οικοπέδων.
Newsroom ΔΟΛ