5ο ΦΟΡΟΥΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Η ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ

 5ο  ΦΟΡΟΥΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Η ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ
7 & 8 ∆εκεµβρίου 2023
Έναρξη: 17:00 Νοµική Σχολή ΑΠΘ, αίθουσα 319