5 θέσεις ΔΕΠ στα τμ. Πολιτικών Μηχανικών, Νομικής, Κτηνιατρική και Αγγλικής Γλώσσας

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

5 θέσεις ΔΕΠ στα τμ. Πολιτικών Μηχανικών, Νομικής, Κτηνιατρική και Αγγλικής Γλώσσας

Λήξη: 29/07/2009

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης προκηρύσσει θέσεις ως εξής:

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών (τηλ. Γραμματείας 2310995851)

  • Μια (1) λέκτορα στο γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογία σκυροδέματος – Χρήση βιομηχανικών παραπροϊόντων στο σκυρόδεμα».
  • Μια (1) επίκουρου καθηγητή ή λέκτορα στο γνωστικό αντικείμενο «Περιφερειακή Ανάπτυξη και Πολεοδομία – Χωροταξία».
  • Τμήμα Νομικής (τηλ. Γραμματείας 2310995251)
  • Μια (1) λέκτορα στο γνωστικό αντικείμενο «Αστικό Δίκαιο».

Κτηνιατρική Σχολή (τηλ. Γραμματείας 2310995219)

  • Μια (1) καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Φυσιολογία των Ζώων».

Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (τηλ. Γραμματείας 2310995179)

  • Μια (1) αναπληρωτή καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Αγγλική Γλώσσα και Γλωσσολογία με έμφαση στην ανάλυση κειμένων μέσων ενημέρωσης».

Η προκήρυξη δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 380/21-05-2009 τ. Γ και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 29 Ιουλίου 2009.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στις Γραμματείες των παραπάνω Τμημάτων και της παραπάνω Σχολής.