Συνέχιση αποχής μέχρι της 26 Φεβρουαρίου, καθολική αποχή στις 15/2 και 23/2 και παραστάσεις διαμαρτυρίας

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης στην υπ’ αριθμ. 136/08.02.2024 συνεδρίασή του, επικύρωσε την από 07/02/2024, απόφαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας η οποία συνεδρίασε στην Αθήνα, με απόλυτη απαρτία και εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

Συνέχιση της αποχής μέχρι της 26 Φεβρουαρίου, καθολική αποχή στις 15/2 και 23/2 και παραστάσεις διαμαρτυρίας

Η Κυβέρνηση μέχρι σήμερα ουδεμία πρωτοβουλία ανέλαβε για την υλοποίηση των δεσμεύσεων του Υπουργού Δικαιοσύνης, οι οποίες, κατ’ επανάληψη, έχουν εκφραστεί και ενώπιον της Ολομέλειας.
Περαιτέρω, η στάση της Κυβέρνησης με τις διαρκείς παλινωδίες και καθυστερήσεις συνιστά προσβολή προς το δικηγορικό σώμα και πλήττει την αξιοπρέπειά μας. Οι δικηγόροι δεν επαιτούμε, απαιτούμε σεβασμό στον θεσμικό μας ρόλο, τήρηση
των δεσμεύσεων και επίλυση των προβλημάτων του κλάδου μας.
Στο πλαίσιο αυτό, η Ολομέλεια αποφασίζει:
Η διάρκεια της αποχής παρατείνεται μέχρι και την Δευτέρα 26.2.2024.
Ως πλαίσιο αποχής προτείνεται το ισχύον σήμερα πλαίσιο.
Να πραγματοποιηθεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης την Πέμπτη 15.2.2024 για το μείζον ζήτημα της ασφαλιστικής ικανότητας των δικηγόρων και των μελών της οικογένειάς τους, η οποία λήγει στις 29.2.2024 και μέχρι σήμερα ουδεμία πρόνοια έχει υπάρξει για την παράτασή της, με τους όρους που ισχύουν σήμερα (με μόνη την πληρωμή των εισφορών του κλάδου υγείας του προηγούμενου έτους) για τα πρόσωπα που δεν είναι ασφαλιστικά ενήμερα, καθώς επίσης και για το ζήτημα της εκ νέου ρύθμισης των ασφαλιστικών οφειλών σε 120 δόσεις.
Να πραγματοποιηθεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος στο Υπουργείο Οικονομικών την Παρασκευή 23.2.2024 για τα οικονομικά αιτήματα του κλάδου, όπως αναλυτικά αναγράφονται στην από 1.2.2024 απόφαση της Ολομέλειας.
Κατά τις ημέρες των άνω συγκεντρώσεων διαμαρτυρίας η Ολομέλεια προτείνει στους Δικηγορικούς Συλλόγους της Χώρας την καθολική αποχή των μελών τους από τα καθήκοντά τους.

Συνημμένα αρχεία: