Ανακοίνωση για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος πλήρωσης τριών θέσεων ερευνητών/επιστημονικών συνεργατών του ΚΔΕΟΔ

Στα συνημμένα θα βρείτε:

1.Την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση δύο (2) θέσεων ερευνητών/επιστημονικών συνεργατών του ΚΔΕΟΔ με αντικείμενο τις Δημόσιες Συμβάσεις

2. Την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης ερευνητή/επιστημονικού συνεργάτη του ΚΔΕΟΔ με αντικείμενο τις Κρατικές Ενισχύσεις.