3ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ_ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 & ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015_GRAND HOTEL PALACE_ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

3ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ_ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 & ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015_GRAND HOTEL PALACE_ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ