31.1.2024 καταληκτική ημερομηνία για χρήση POS και IRIS

Με την ΚΥΑ 119899/13-12-2023 που δημοσιεύθηκε καθορίζονται οι υπόχρεοι σε χρήσης POS (υπόχρεοι Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016) καθώς και οι υπόχρεοι για την αποδοχή πληρωμών IRIS, online payments (υπηρεσίες άμεσης πληρωμής από λογαριασμό σε λογαριασμό).

Σε όποιον παραβιάζει την υποχρέωση απόκτησης τερματικού POS και αποδοχή πληρωμών IRIS επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ.

Για τους δικαιούχους πληρωμής του άρθρου 1 της ΚΥΑ 119899/13-12-2023 ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία συμμόρφωσης για την αποδοχή όλων των μέσων πληρωμής η 31.01.2024.

Για δήλωση/ τροποποίηση POS:

https://www.aade.gr/dimioyrgia-mitrooy-meson-pliromon-pos-ton-epiheiriseon

Ενεργοποίηση ή εγγραφή στην υπηρεσία IRIS γίνεται on line payments μέσω webanking, phone banking, App, ραντεβού στην τράπεζα .