2ο πανελλήνιο συνέδριο του ΚΕΚΤΗΜΕ με θέμα: ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ

Συνημμένα αρχεία: