2ο Διεθνές Συνέδριο Διαμεσολάβησης στην Ελλάδα και 1ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Διαμεσολάβησης

ΙΚΔΘ – ADRg – ACT
Τo ADRg σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης και το Αμερικάνικο Κολλέγιο Θεσσαλονίκης
συνδιοργανώνουν το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2015 στις εγκαταστάσεις του Αμερικάνικου Κολλεγίου Θεσσαλονίκης, Anatolia

το 2ο Διεθνές Συνέδριο Διαμεσολάβησης στην Ελλάδα και τον 1ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Διαμεσολάβησης

 

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ!

Συνημμένα αρχεία: