1η Συνάντηση με θέμα «Σχέσεις Ψυχιατρικής & Δικαίου – Επίκαιρα Θέματα Ψυχιατροδικαστικής»