ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.Θ.

Ο Θεατρικός Όμιλος Δικηγόρων του Δ.Σ.Θ. για την συμπλήρωση ανδρικών ρόλων της επικείμενης θεατρικής παράστασης των Τσιφόρου – Βασιλειάδη