Προκήρυξη για πλήρωση μιας θέσης δικηγόρου παρ ́Εφέταις στο Δήμο Καστοριάς

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο