ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 6 ΚΑΙ 7/2022 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δ-ΝΣΗΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Μετά την έκδοση της με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ.2158/14-1-2022 (ΦΕΚ Β΄ 67/14-1-2022) Κοινής Υπουργικής Απόφασης, σας διαβιβάζουμε τιςσυνημμένες υπ΄αριθμ.6 και 7/2022 αποφάσεις του Τριμελούς ΣυμβουλίουΔιεύθυνσης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης.

Συνημμένα αρχεία: