ΣΥΝΕΔΡΙΟ Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες: σύγχρονες προκλήσεις για το κράτος δικαίου

ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων 
από εγκληµατικές δραστηριότητες: 
σύγχρονες προκλήσεις για το κράτος δικαίου
 
12.04.2024 | 17:00 -21:00 | 13.04.2024 | 10:00 -14:45 | 
Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Τσιµισκή 29, Θεσσαλονίκη