Ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων λειτουργίας του Εφετείου Θεσσαλονίκης (ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.49655/31.8.2022 (ΦΕΚ,4604/31.8.2022 Β΄)

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο

Συνημμένα αρχεία: