Προέλεγχος των υποβαλλόµενων αιτήσεων και των συνυποβαλλόµενων εγγράφων στα Κτηµατολογικά Γραφεία και τα Υποκαταστήµατα του Φορέα Ελληνικό Κτηµατολόγιο

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο