Ορισµός ηµεροµηνίας τελευταίας ενηµέρωσης της κτηµατολογικής βάσης των υπό κτηµατογράφηση περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας Ηµαθίας

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο.