Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΣΤΗΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΧΩΡΕΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 
Η Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων (CAE) της Παγκόσμιας Ένωσης Συμβολαιογραφίας (UINL)
 σε συνεργασία με τον Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείου Θεσσαλονίκης (ΣΣΕΘ)
 διοργανώνουν ημερίδα συγκριτικού δικαίου με θέμα:
 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΣΤΗΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΧΩΡΕΣ 
 
Πέμπτη 20 Ιουνίου 2024, ώρα 15.00 μμ 
Αίθουσα της Εταιρίας Μακεδονικών Σπουδών (Εθνικής Αμύνης 4) Θεσσαλονίκη 
 
Στις εργασίες συμμετέχουν εκπρόσωποι από 35 ευρωπαϊκές χώρες.
Ταυτόχρονη διερμηνεία σε Ελληνικά, Γαλλικά, Αγγλικά