Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

Content with tag κυα.

Ενημέρωση για έκδοση νέας ΚΥΑ 23.1.2021

Σας αποστέλλουμε την με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.:4992/23.1.2021 ΚΥΑ με τίτλο   Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της...

Ενημέρωση για έκδοση νέας ΚΥΑ 16.1.2021

Σας αποστέλλουμε την με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.:3060/16.1.2021 ΚΥΑ με τίτλο   Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της...

Διευκρινίσεις επί των ζητημάτων πολιτικής δικονομίας που έχουν ανακύψει σε σχέση με τις ρυθμίσεις της νέας από 8.1.2021 ΚΥΑ

Επειδή πολλοί συνάδελφοι έχουν εκφράσει προβληματισμούς σχετικά την ερμηνεία των ρυθμίσεων της νέας από 8.1.2021 με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.:1293 ΚΥΑ σε ό,τι αφορά την εκουσία δικαιοδοσία και τα ασφαλιστικά...

Διευκρίνιση σε σχέση με τις ρυθμίσεις της από 8.1.2021 ΚΥΑ

Διευκρίνιση σχετικά με τις ρυθμίσεις της νέας από 8.1.2021 με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.:1293 ΚΥΑ Προς αποφυγή παρερμηνειών, διευκρινίζεται ότι οι υποθέσεις της εκουσίας σε πρώτο και σε δεύτερο βαθμό...

Ενημέρωση για έκδοση νέας ΚΥΑ 8.1.2021

Σας αποστέλλουμε την με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.:1293/8.1.2021 ΚΥΑ με τίτλο  Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της...

Ενημέρωση για νέα ΚΥΑ 2.1.2021

Σας αποστέλλουμε την με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.:2/2.1.2021 ΚΥΑ με τίτλο   Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της...

Κατάλογος ΚΥΑ για την ΠΕ Θεσσαλονίκης

Προς ενημέρωση των συναδέλφων αποστέλλουμε κατάλογο των ΚΥΑ περί αναστολής λειτουργίας των Πολιτικών Δικαστηρίων και των νομίμων και δικαστικών προθεσμιών για την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης,...