Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

Content with tag κυα.

Σημαντική ενημέρωση για ρυθμίσεις της νέας από 3.4.2021 ΚΥΑ

Από την αναλυτική συσχέτιση του νόμου 4790/31.3.2021 « Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνεχιζόμενες συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την...

Νέα ΚΥΑ 27.3.2021

Ενημέρωση για έκδοση νέας ΚΥΑ 27.3.2021 Σας κοινοποιούμε συνημμένα τη νέα με αρ.Δ1α/ΓΠ.οικ. 18877/27.3.2021 ΚΥΑ με τίτλο «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω...

Ενημέρωση για έκδοση νέας ΚΥΑ 20.3.2021

Σας κοινοποιούμε συνημμένα τη νέα με αρ.Δ1α/ΓΠ.οικ. 17698/20.3.2021 ΚΥΑ με τίτλο «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο...

Ενημέρωση για έκδοση νέας ΚΥΑ 13.3.2021

Σας κοινοποιούμε συνημμένα τη νέα με αρ.Δ1α/ΓΠ.οικ. 16320/13.3.2021 ΚΥΑ με τίτλο «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο...

Νέος κατάλογος ΚΥΑ για την ΠΕ Θεσσαλονίκης

Σας αποστέλλουμε κατάλογο των ΚΥΑ που έχουν εκδοθεί από 23.10.2020 και  μέχρι σήμερα με αύξοντα αριθμό,   αναφορά στο διάστημα που αφορούν και  συνοδευτικό κατάλογο με αναφορά...

Ενημέρωση για έκδοση νέας ΚΥΑ 6.3.2021

Σας κοινοποιούμε συνημμένα τη νέα με αρ.Δ1α/ΓΠ.οικ. 14453/6.3.2021 ΚΥΑ με τίτλο Αντικατάσταση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.13805/3.3.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της...

Ενημέρωση για έκδοση νέας ΚΥΑ 27.2.2021

Σας αποστέλλουμε την με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 12639/27.2.2021 ΚΥΑ με τίτλο  Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της...

Ενημέρωση για έκδοση νέας ΚΥΑ 20.2.2021

Σας αποστέλλουμε την με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 10969/20.2.2021 ΚΥΑ με τίτλο  Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της...

Ενημέρωση για έκδοση νέας ΚΥΑ 13.2.2021

Σας αποστέλλουμε την Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 9769 από 13.2.2021 ΚΥΑ με θέμα: Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.9147/10.2.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας...

ΝΕΑ ΚΥΑ 10-02-2021

Παρακαλούμε διαβάστε τη συνημμένη νέα ΚΥΑ

Ενημέρωση για έκδοση νέας ΚΥΑ 5.2.2021

Σας αποστέλλουμε την με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.:8378/5.2.2021 ΚΥΑ με τίτλο  Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της...
Showing 1 - 15 of 23 results.
Στοιχεία ανά σελίδα 15
του/της 2