Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

Content with tag εφετείο.

Πράξεις των Διευθύνσεων του Εφετείου Θεσσαλονίκης, Ειρηνοδικείων Θεσσαλονίκης, Βασιλικών, Κουφαλίων και Λαγκαδά

Σας αποστέλλουμε τις πράξεις των Διευθύνσεων του Εφετείου Θεσσαλονίκης, Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, Ειρηνοδικείου Βασιλικών, Ειρηνοδικείου Κουφαλίων και Ειρηνοδικείου Λαγκαδά.

Διακοπή συνεδρίασης ΤΕΚ 15/10/2020

  Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με την από 18-11-2020 βεβαίωση της Γραμματέως της Έδρας, η εκδίκαση της υπόθεσης με αριθμό  πινακίου 7  της δικασίμου της  15 ης ...