Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

Content with tag κτηματολόγιο.

ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ

Κατόπιν νεότερης ενημέρωσης από το Κτηματολογικό Γραφείο Νεάπολης σας πληροφορούμε ότι, η επαναφορά του διαδικτύου στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, οι οποίοι από τις 16.2.2021 δε λειτουργούν λόγω...

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ

Κατόπιν σημερινής ενημέρωσης από το Κτηματολογικό Γραφείο Νεάπολης σας πληροφορούμε ότι οι υπολογιστές του βρίσκονται εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης του ΟΤΕ, η αποκατάσταση της οποίας πιθανολογείται...

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ Δ/ΝΣΗΣ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Κ/Γ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΕ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΣΘ

Σας κοινοποιούμε την απάντηση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης του Υποθηκοφυλακείου και του Κτηματολογικού Γραφείου Θεσσαλονίκης, κ. Κωνσταντίνου Γάτσου, στα με αριθμούς πρωτοκόλλου 287/19.1.2021 και...

ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι για τον προγραμματισμό ραντεβού προσέλευσης για την επιτόπια κατάθεση αιτήσεων καταχώρισης πράξεων, τα αιτήματα υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος...

Παράταση προθεσμίας διόρθωσης των αρχικών κτηματολογικών εγγραφών

Παράταση προθεσμίας διόρθωσης των αρχικών κτηματολογικών εγγραφών   Σύμφωνα με το άρθρο 134 παρ. 4 του Ν. 4759/2020  (  ΦΕΚ Α΄ 245/9-12-2020 )  με...

ΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΜΕΣΩ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΜΕΣΩ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σας ενημερώνουμε ότι, κατόπιν συνεννόησης του Προέδρου του ΔΣΘ με τον...