Λόγοι και όρια των αναγκαίων περιορισµών του ποινικού δικαίου (ΧΙ. Ελληνογερµανικό Συµπόσιο Ποινικού ∆ικαίου)

Το ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ – ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ – ΠΜΣ

σε συνεργασία µε

ΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ GOETHE FRANKFURT am MAIN 

και 

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ “NORMATIVE ORDERS” ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ GOETHΕ FRANKFURT am MAIN

Διοργανώνουν


                                      Ελληνο-γερµανικό Συνέδριο:
                 Λόγοι και όρια των αναγκαίων περιορισµών του ποινικού δικαίου
                    (ΧΙ. Ελληνογερµανικό Συµπόσιο Ποινικού ∆ικαίου)


       18.10.2019 | 17:30-21:00
       19.10.2019 | 10:00-14:30
       | Αίθουσα: Τελλόγλειο Ίδρυµα Τεχνών ΑΠΘ Αγ. ∆ηµητρίου 159Α | Θεσσαλονίκη |

Περισσότερα θα βρείτε στη σελίδα του συνεδρίου https://law.auth.gr/el/node/10271