ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Α΄ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021

Ενημερώνουμε ότι από σήμερα, ξεκινά διαδικτυακό φροντιστήριο για τους υποψήφιους Δικηγόρους της Α΄ εξεταστικής περιόδου 2021, τα οποία θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά, από ώρες 17.00΄- 21.00΄,

Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν με τηλεδιάσκεψη μέσω Webex.

Όσοι υποψήφιοι δικηγόροι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τον κύκλο των μαθημάτων, μπορούν να υποβάλουν αίτηση ενδιαφέροντος στο portal.olomeleia.gr, από σήμερα.

Για την παρακολούθηση των σεμιναρίων με τη χρήση της πλατφόρμας Webex οι συμμετέχοντες θα λάβουν ειδικό σύνδεσμο στο email που θα δηλώσουν στην αίτησή τους.

Ακολουθεί το πρόγραμμα των μαθημάτων για την Τετάρτη 10.3.2021 και την Παρασκευή 12.3.2021:

10.3.2021, ημέρα Τετάρτη

17:00-19:00:  Πειθαρχικό Δίκαιο και Κώδικας Δικηγόρων, Εισηγητής Γεώργιος Μελισσάρης, Δικηγόρος, Πειθαρχικός Σύμβουλος ΔΣΑ

     19:00-21:00:  Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία, Εισηγητές: Ζήσης

     Κωνσταντίνου, Δικηγόρος, Σταύρος Χούρσογλου, Δ.Ν. -Δικηγόρος,   

     Παναγιώτης Χριστόπουλος, Δ.Ν. -Δικηγόρος, Ειρήνη Τσαγκαράκη, Δ.Ν.,

     LL.M., Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Νεάπολης Κύπρου, Θέμης Σοφός, Δ.Ν. –

     Δικηγόρος

12.3.2021, ημέρα Παρασκευή

17:00-19:00:  Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία, Εισηγητές: Μαρία Σαξιώνη, Δικηγόρος, Βασίλης Ταουξής, Δικηγόρος, Τάσος Τριανταφύλλου, Καθηγητής Δ.Π.Θράκης., Θέμης Σοφός, Δ.Ν. -Δικηγόρος

     19:00-21:00: Πειθαρχικό Δίκαιο και Κώδικας Δικηγόρων, Εισηγητής:

     Γεώργιος Κουτσαγγέλης, Δικηγόρος, Πειθαρχικός Σύμβουλος ΔΣΑ

Θα ακολουθήσει αναλυτικότερο πρόγραμμα με όλες τις ημέρες και τα μαθήματα, μόλις οριστικοποιηθεί.

 

Υπενθυμίζεται ότι για την σύνδεση των ασκούμενων δικηγόρων στο portal της ολομέλειας χρησιμοποιούνται ο παρακάτω τρόπος σχηματισμού ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης:

Όνομα χρήστη: P20EEEXXX    

Κωδικός: Ίδιος με το όνομα χρήστη

Όπου το P είναι αγγλικός χαρακτήρας και ΕΕΕΧΧΧ ο αριθμός μητρώου του.

Παράδειγμα ο ασκούμενος με ΑΜ 019023 έχει όνομα χρήστη και κωδικό P20019023, ο ασκούμενος με ΑΜ 020146 έχει όνομα χρήστη και κωδικό P20020146 ενώ ο ασκούμενος με ΑΜ 019004 έχει όνομα χρήστη και κωδικό P20019004