Ειρηνοδικεία Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης Ειρηνοδικεία Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

EIPHNOΔIKEIA ΠPΩTOΔIKEIOY ΘEΣΣAΛONIKHΣ Τηλ. Νο1 Τηλ. Νο2 Τηλ. Νο3 Εσωτ.
BAΣIΛIKΩN 23960.22940 Fax 23960-22.941    
ΘEΣΣAΛONIKHΣ        
Προϊσταμένη:
Μαρία Βασματζή - Λιατοπούλου
2310.536.619 7282   72
Προϊσταμένη Γραμματείας:
Αφροδίτη Σιώνη
2310.554.087 7280   70
Αίθουσα Ειρηνοδικών 2310.507.283 7283   73
Αίθουσα Ειρηνοδικών 2310.507.281 7281   71
Eιρηνοδίκης Yπηρεσίας 2310.507.386 7386   66
Διοικητικό:Αγέρα Μαργαρίτα
Βλαχοπούλου Ολυμπία
2310.507.389 7389 2310.519.300 69
Διεξ.-Σφραγίσεις: Μπαμίχας Βασίλης
Τσομπανάκης Γιώργος, Καπετανικόλα Ελένη
2310.507.388 7388   68
Εκούσια Ενδ. Μέσα: Κοτζακοζίδου Ηλιάνα 2310.507.387      
Εν. Βεβαιώσεις: Tριανταφυλλίδου Παναγιώτα,
Καλαϊτζίδου Πελαγία
2310.507.384 7384   64
Γραμματείς: Αλεξίου Βασιλική,
Ξενοπούλου Γαλήνη, Μπουρνιάς Αλέξανδρος
2310.507.383 7383   63
Γραμματείς: Μανιαδάκη Ουρανία,
Δαυΐδ Ευαγγελία, Παπαδοπούλου Βαρβάρα
2310.507.380 7380   60
Τακτική: Μάρκου Παντελής 2310.507.189 7189   59
Διαταγές πληρωμής: Κοτζάμπαση Ελένη,
Παπαλεξίου Στ., Παππά Μαρία
2310.507.187 7187   57
Μηχανοργάνωση: Μπουλιοπούλου Μ.,
Αμαραντίδης Ν.
2310.507.186 7186   56-55-47Β
Ασφαλ. Μέτρα: Ράπτου Μαγδαληνή,
Κουρλίτη Ελένη
2310.507.184 7184   54
Γραμματείς: Τσιρωνά Κωνσταντίνα, Κατσέας Χαράλαμπος 2310.507.182 7182   52
Μικροδιαφορές Βεζιρτζόγλου Παρθενόπη,
Μούζα Κατερίνα
2310.507.181 7181   51
Γραμματείς: Οργαντζή Σοφία,
Κακάλη Δήμητρα, Μπρόζου Ζωή
2310.507.180 7180   50
Αρχείο Τρεχ. Έτους: Μπαχαρίδου Αθανασία,
Κοσμίδου Δήμητρα)
2310.507.487 7487   47
Καθαρογραφή: Μπαλασόπουλος Ανδρέας,
Παπαδοπούλου Μαρία
2310.507.486 7486   46
Καθαρογραφή: Δεληγιώργη Φ., Αυγένη Αν. 2310.507.484 7484   44
Γραμματείς: Μπεχλιβάνη Αθανασία, Καπετάνου Ευαγγελία 2310.507.483 7483   43
Δημοσίευση: Μιναρετζής Φώτης,
Αμανατίδου Ευγενία
2310.507482 7482   42
Γραμματείς: Κοσμά Έλλη,
Χαλιάσου Βασιλική, Βικελίδου Κορνηλία
2310.507.481 7481   41
Ειδική: Χρίστογλου Αιμιλία 2310.507.400 7400   40
Αρχείο: Ζαχαρής Αθανάσιος,
Τσορμπατζόγλου Δημήτρης
2310.507.480 7480   38
Λογιστήριο: Παπάζογλου Κυριάκος 2310.507. 369 7369   369
KOYΦAΛIΩN 23910.52.867 FAX: 23910.52904    
ΛAΓKAΔA 23940.22.074      
ΣOXOY 23950.22.744