ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Β΄ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022 ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΣΘ

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο