Διάλεξη κ. Σοφίας Κουκούλη – Σπηλιωτοπούλου. “Τα µέτρα λιτότητας που καταδίκασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωµάτων υπό το φως του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης” Πεμπτη 14 Μαΐου 2015 ώρα 19.00, κτίριο ΔΣΘ στη Διαγώνιο, αίθουσα Μανωλεδάκης

Συνημμένα η αφίσα της διάλεξης.