Έγγραφα και αιτήσεις

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΩΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

Συνημμένα η αίτηση προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης