Ταυτότητα ΔΣΘ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ για τους νέους δικηγόρους

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Γνωρίζουμε στους κ. συναδέλφους ότι με το Ν. 2915/01, άρθρο 33, παρ. 2, θεσπίστηκε...

Προκήρυξη για την πλήρωση μιας θέσης δικηγόρου στο ΓΕΜΕ Λάρισας

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.Θ.

Ο Θεατρικός Όμιλος Δικηγόρων του Δ.Σ.Θ. για την συμπλήρωση ανδρικών ρόλων της επικείμενης θεατρικής παράστασης...