ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Β΄ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Συνημμένα σας παραθέτουμε την απόφαση της Οργανωτικής Επιτροπής Διαγωνισμού Υποψηφίων Δικηγόρων Β’ εξεταστικής περιόδου 2015 της περιφέρειας του Εφετείου Θεσσαλονίκης μαζί με την ανακοίνωση του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.