Προκήρυξη για την πλήρωση μιας θέσης δικηγόρου στο ΓΕΜΕ Λάρισας

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο