Έγγραφα και αιτήσεις Έγγραφα και αιτήσεις

 Αίτηση αρχικής εγγραφής ασκουμένου.

 Δήλωση διακοπής άσκησης.

 Δήλωση διακοπής άσκησης και συνέχισης σε άλλο δικηγόρο.

 Δήλωση παράλληλης άσκησης.

 Αίτηση υποψηφίου Δικηγόρου για το διορισμό του ως δικηγόρου.

Ετήσια δήλωση εγγραφής στον Δ.Σ.Θ.

 Αίτηση διαγραφής

 Εντυπο αναφοράς κατά Δικηγόρου (Για την κατάθεση στο αρμόδιο τμήμα, απαιτείται έκδοση παραβόλου 100 ευρώ)

 Έντυπα δικαιολογητικών για τη συμμετοχη στις εξετάσεις ασκουμένων

Αίτηση ακύρωσης ΔΣΘ στο ΣτΕ

Η αίτηση ακύρωσης κατά της απόφασης επιβολής του εν λόγω ειδικού τέλους, την οποία κατέθεσε ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης στο Συμβούλιο της Επικρατείας


Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

Η γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους υπ' αριθμ. 435/2011 για τη δυνατότητα του Τ.Π. & Δανείων,να αποδέχεται παρακαταθέσεις του ποσού των λογαριασμών της Δ.Ε.Η, χωρίς το προβλεπόμενο από τη διάταξη του άρθρου 53 του ν.4021/2011 έκτακτο ειδικό τέλος ηλεκτροδότησης δομημένων επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.)


Υπόδειγμα δήλωσης ρητής επιφύλαξης

Υπόδειγμα δήλωσης ρητής επιφύλαξης για τη διεκδίκηση επιστροφής του καταβληθέντος εκτάκτου ειδικού τέλους ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών μέσω των λογαριασμών κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύματος


Αιτήσεις για άσκηση στα Δικαστήρια