Υπολογισμός δικαστικού ενσήμου

Αυτό το portlet ήταν. Παρακαλώ το ανακατανείμετε ή το αφαιρέστε από τη σελίδα.